Algemene voorwaarden / Terugzenden

Algemene voorwaarden

 • Via deze website worden goederen verkocht per item en standaard per stuk of exemplaar. De klant kan gelijktijdig meerdere exemplaren bestellen.
 • De goederen worden met afbeelding getoond en via een klik op de goederen in detail beschreven.
 • De goederen worden verkocht via het secretariaat van Br. René Stockman, Stropstraat 146, 9000 Gent.
 • Boeken worden verkocht tegen de gemarkeerde prijs.
 • Leveringskosten worden vermeld bij de afrekening en zijn ten laste van de klant.
 • Leveringskosten bedragen:
  • België: € 2,94
  • Nederland: € 8,09
  • Afhaling: gratis
 • De boeken worden geleverd samen met de factuur. De factuur dient betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Terugzenden
volgens het Wetboek van Economisch Recht (WER), Boek VI.-Marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, terug te sturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

De klant draagt evenwel de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Indien deze door het secretariaat van Br. Stockman werden voorgeschoten, dan worden zij teruggevorderd bij de klant.

Je kan dus goederen terugsturen, op voorwaarde dat

 • er geen enkele schade is aan de goederen
 • de goederen in dezelfde staat zijn gebleven zoals geleverd.

Indien boven vermelde voorwaarden zijn voldaan, alsook indien de factuur reeds werd voldaan, dan dragen we zorg voor een correcte terugbetaling binnen de 14 dagen (indien van toepassing verminderd met de directe terug zendkosten). Werd de factuur niet voldaan dan vervalt de factuur.