Mag ik je broeder noemen?

15,00

Wereldwijd zijn er ongeveer 1 miljoen religieuzen. Daarvan zijn er 792.000 zusters, 138.000 religieuze priesters en 55.000 religieuze broeders. Wanneer we spreken over de religieuze broeders, dan gaat het hier duidelijk om een minderheid in de groep der religieuzen, maar evenwel met een duidelijke roeping en missie. Over de typische identiteit van deze groep schreef Br. René Stockman (Generale Overste Broeders van Liefde) een boek, dat voor het Nederlands taalgebied en over dit thema zeer uniek is.
Dikwijls moet een broeder uitleggen wat een broeder eigenlijk is. “Dus eigenlijk mogen jullie geen mis doen?”, is meestal de vraag die aan het einde van de uitleg wordt gesteld. Te vaak wordt broeder-zijn tegenover het priesterschap geplaatst of sterker nog ondergeschikt aan de priesters. In deze polemiek wil de auteur niet meegaan, maar door duidelijk de eigen identiteit te omschrijven, aantonen dat deze groep godgewijden een geheel eigen roeping en zending heeft in de Kerk en in de wereld. In het boek wordt de broederroeping gesitueerd in de Kerk en binnen de ontwikkelingen in het religieuze leven. De auteur schets de evoluties in de verschillende visies op het broeder-zijn en fundeert deze roeping ook vanuit bijbelse gronden. Het leeuwenaandeel van het boek handelt echter over de zoektocht en de omschrijving van de identiteit van de broeder voor vandaag. Duidelijk is dat de identiteit van de religieuze broeder in dit licht niet meer kan ontwikkeld worden in termen van wat ze doen (met een overzicht van hun apostolaatswerken), maar met wat ze zijn. De centrale vraag wordt: ‘wie dienen zij?’; de identiteit zal grotendeels bepaald moeten worden door deze centrale vraag. ‘Weten in wiens dienst ze staan’ is richtinggevend voor de eigen identiteit. Hierop is slechts één antwoord: God. Hierin gegrondvest zal de broeder met diepe medemenselijkheid naar zijn medebroeders en de wereld toegaan. De broeder heeft een duidelijke zending in de wereld. Hierin vervult hij een profetische en liminiale rol. Een zending die ze niet vanuit een geïsoleerde positie waarmaken, maar samen met leken.
Vanuit die eigenheid willen de broeders voor het volle pond hun roeping beleven in de Kerkgemeenschap. En diezelfde positieve kracht maakt hun inzet voor mens en maatschappij zo duurzaam.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: 9789085280163 Categorie: